︎
                  
                                     
                                        

BJÖRNFABRIKEN


Arkitektur   Information     
Skellefteå Kraft, Hus B
Ombyggnation Entré

2017 / Collage Arkitekter
(Nominerat till Stenpriset 2018) 


Bakgrunden till projektet var främst att göra Skellefteå Krafts entré mer tillgänglig för alla och samtidigt skapa ett mer nutida utseende. Trappen fick ta ett kliv tillbaka och lämna yta åt rampen. Alla ska kunna komma från samma håll, vare sig du sitter i rullstol eller går upp. Ytan ska kännas mer i tiden och vara lekfull, lockande och öppen.

Den mörkgrå/svarta stenen som ligger, förutom i mönstersättningen, både i trappor och ramper heter “Lappland Black” från Sangis, Norrbotten. Tittar du riktigt noga kan du se kopparstänket i stenen som ger den det där extra lystret. Koppar som är en viktig detalj i denna byggnad, både sedan gammalt och nytt, återfås inte bara i plattorna utan även i sittplatser och belysning. Stenen är lagd i ett repetativt mönster i mindre sten mot vägen och större sten mot entren. Allt för att skapa mer rörelse och liv utan att göra uttrycket svårläst och rörigt. I mitten längst ner finns sittplats för väntan på färdtjänst, en stund i solen eller för lunchen.
Planteringarna är föränderliga och kan ändras efter tid, säsong eller högtid. 
Lönnen är en viktig del för platsen och vikten att den fanns kvar och mådde gott var väsentligt. Nu har den en alldeles egen rumslighet i en cirkel av ljusgrått grus med sittplats platsgjuten i svartfärgad betong. 

Skellefteå Kraft, Hus B
Påbyggnation två våningar, fasadutformning & konnektion till befintlig byggnad. 

2019 / Collage Arkitekter


Två våningar sprillans nya kontorslokaler i limträstomme, med tonat fasadglas och ett fasadraster i guldfärgad aluminium. 
Den nya fasaden möter upp den gamla med ödmjukhet och en smula nytänk. 

Alhems kyrkogård
Nytt urngravsområde

2016 / Collage Arkitekter
2019 Etapp två och tre,  pågående

Ambitionen med förslaget var att bibehålla de naturliga värden som finns runt om på kyrkogården, med naturstigar och rik skogskaraktär, samt att tillföra området samhörighet, eftertänksamhet och rekreation - för alla som önskar uppleva platsen.

En sån här yta tar lite mer tid på sig innan den växer till sig ordentligt och faller in i rätt karaktär, med det sagt blev området invigt under 2016 och är väl värt ett besök.

Nu pågår även etapp två och tre, som sträcker sig ovanför. Här tillkommer fler gravplatser och fler parkeringar i samma mjuka, ombonade skogskänsla. 

Ovan: Hur platsen ser ut idag.
Nedan: illustration av projektet.Lejonströmsskolan
Utemiljö F-9

2013 - 2018 / Collage Arkitekter

Gymnasieskolan Kaplan blev till grundskola.
När den är helt klar kommer den att vara en mötesplats för årskurs F-9 grundskola, grundsärskola, hörselverksamhet och fritidshem.

Det har varit en lång resa från start till mål, hela ytan är ännu inte färdigställd men under 2018 förväntas det mesta av utemiljön vara i bruk. och resultatet blir fint!

Skolgården är indelad i sektioner och zoner, men utan hinder så att alla barn ska kunna ta del av den och leka tillsammans. Allt från kullar, gungor, sandlek, sitt/häng ytor till spelplaner, bollplank och banor för cykel och rullstol.
Ett givande och lärorikt projekt på många sätt fyllt med goda samarbeten.

Uppdaterade fotografier tillkommer under sommaren 2020