︎
                  
                                     
                                        

BJÖRNFABRIKEN

Skellefteå Kraft, Hus B
Ombyggnation Entré

2017 / Collage Arkitekter
(Nominerat till Stenpriset 2018) 


Bakgrunden till projektet var främst att göra Skellefteå Krafts entré mer tillgänglig för alla och samtidigt skapa ett mer nutida utseende. Trappen fick ta ett kliv tillbaka och lämna yta åt rampen. Alla ska kunna komma från samma håll, vare sig du sitter i rullstol eller går upp. Ytan ska kännas mer i tiden och vara lekfull, lockande och öppen.

Den mörkgrå/svarta stenen som ligger, förutom i mönstersättningen, både i trappor och ramper heter “Lappland Black” från Sangis, Norrbotten. Tittar du riktigt noga kan du se kopparstänket i stenen som ger den det där extra lystret. Koppar som är en viktig detalj i denna byggnad, både sedan gammalt och nytt, återfås inte bara i plattorna utan även i sittplatser och belysning. Stenen är lagd i ett repetativt mönster i mindre sten mot vägen och större sten mot entren. Allt för att skapa mer rörelse och liv utan att göra uttrycket svårläst och rörigt. I mitten längst ner finns sittplats för väntan på färdtjänst, en stund i solen eller för lunchen.
Planteringarna är föränderliga och kan ändras efter tid, säsong eller högtid. 
Lönnen är en viktig del för platsen och vikten att den fanns kvar och mådde gott var väsentligt. Nu har den en alldeles egen rumslighet i en cirkel av ljusgrått grus med sittplats platsgjuten i svartfärgad betong. 

Skellefteå Kraft, Hus B
Påbyggnation två våningar, fasadutformning & konnektion till befintlig byggnad. 

2019 / Collage Arkitekter


Två våningar sprillans nya kontorslokaler i limträstomme, med tonat fasadglas och ett fasadraster i guldfärgad aluminium. 
Den nya fasaden möter upp den gamla med ödmjukhet och en smula nytänk. Stensele Kyrkogård

2018 / Collage Arkitekter + Björnfabriken
pågående
Uppdragsgivare Svenska kyrkan Södra Lapplands Pastorat.
Stensele kyrka, Storuman kommun.


Projektet innefattar en ny kyrkogårdsdel tillhörande Stensele kyrkogård med litet kapell, kontemplationsplats, ask-/urngravlund samt kist- & urngravplatser.
Här har allt tillängnats en alldeles särskilt uppgift och tanke, allt från stenbumling till belysning. En grön tråd går genom hela projektet, nämligen att bevara ursprung.
Stensele kyrkogård kännetecknas av rofylldhet.
Platsen i sig innehåller många ingredienser som de flesta av oss anser vara synonymt med avkoppling och ro – närheten till vattnet, en tillsynes sömlös koppling till skog och berg samt det rika beståndet av träd och grönska. Det är i bemärkelsen en >rik< plats.

Den befintliga kyrkogården skulle kunna falla under beskrivningen “klassisk park-kyrkogård”, men med tanke på dess omgivande natur blir det tokigt att säga just “klassisk”. Den äldre delen följer i huvudsak ett rätvinkligt (men svåröverskådat) mönster med skillnader mellan kyrkogårdens olika tidsetapper.

En skulle kunna säga att nuvarande gravfält nästan ligger
inklämt mellan skog och vatten som en lövgrön ö medan
kyrkogårdsområdets östra, vilande delar, utmärker sig med skog. En tätt bevuxen sådan, som gestaltas bäst med begreppet ”trädvägg”. Denna avgränsar flitigt mot bostadsområdet i nordost.

Att utforma en ny del av kyrkogården är ett stort ansvar, både för det som varit och det som kommer att bli.
Valet att göra en skogskyrkogårds-karraktär var dock ganska självklar, att fånga upp de befintliga värden som finns på platsen och förstärka dem.

Att förena en relativt tydlig parkkyrkogård med en skogskyrkogård kommer ge Stensele kyrkogård ett bredare uttryck men också en stark mångfald skapad utifrån platsens olika karaktärer.

Ovan: Stensele kyrkogård, vy från befintligt gravfält i söder.  Nedan: Situationsplan över nytt område, nuvarande skogsområde i Öster

Uppbyggnaden av området tar anknytning till traditionell parkkyrkogård med ett sammanhållet stråk i ytterkant som kopplar till norr, mitt och söder.


Nedan: Ritningar & illustrationer kapellOvan: Foto på plats i nuvarande skogsområde som kommer bli del av framtida kontemplationsplats.
Nedan: illustration över hur det skulle kunna se ut.
 

Nedan: illustration promenadstråk mot minneslund. Privilegiet att få vara delaktig i att formge och utforma en helt ny del av en så vacker kyrkogård har jag svårt att sätta ord på. Det har varit och är ett väldigt speciellt projekt för mig som arkitekt som jag håller varmt om hjärtat. Ser framemot att få följa det här projektet under 2019 och framåt.

Attefallshus + Garage

2018 / Björnfabriken
pågåendePå en tomt alldeles vid havet kommer den här lilla pärlan att finnas. Samsas med storstuga, nytt garage (som rymmer allt och lite till) utedass och förråd.

Tanken med attefallshuset är att ersätta en äldre sovstuga, ta in utsikten under alla årstider & fungera som en rofylld oas för dess ägare.
Garaget, ja. Inga konstigheter egentligen - rymligt, praktiskt & tillgängligt. Båda byggnaderna kommer byggas helt i trä & kläs med stående panel.
Här handlar det om enkelhet.
Inga onödiga krusiduller, utan bra arkitektur som fungerar. Tacksamt projekt med härlig kund som ville att arkitekturen skulle spela roll.
Drömhuset

2018 / Björnfabriken
Ej realiserat

Villa för familj på fyra, där grundtanken var att skapa mer utrymme för tid & vila än för prylar. På en tomt strax utanför Skellefteå city, lantligt läge med hästar & närhet till skog. Ett fantastiskt trivsamt projekt som tyvärr inte blev realiserat, men tanken består.

Stort kök med sällskapsyta, tre sovrum, tvättstuga, två badrum (en ytterst bra sak när man är fler i familjen ..) samt god möjlighet till förvaring. 

Husets entré riktar sig mot vägen, här är fasaden anonym. Inga onödiga stora glasrutor eller något som yppar vad som finns på insidan. På andra sidan huset öppnar sig fasaden mot älven, träd, grönt och sällskapsytor för familj och vänner.

Enkelheten går genom hela huset som i huvudsak består av trä, plåt och glas (& Kärlek) Små enkla men smarta lösningar som förenklar vardag och framtid.Alhems kyrkogård
Nytt urngravsområde

2016 / Collage Arkitekter
2019 Etapp två och tre,  pågående

Ambitionen med förslaget var att bibehålla de naturliga värden som finns runt om på kyrkogården, med naturstigar och rik skogskaraktär, samt att tillföra området samhörighet, eftertänksamhet och rekreation - för alla som önskar uppleva platsen.

En sån här yta tar lite mer tid på sig innan den växer till sig ordentligt och faller in i rätt karaktär, med det sagt blev området invigt under 2016 och är väl värt ett besök.

Nu pågår även etapp två och tre, som sträcker sig ovanför. Här tillkommer fler gravplatser och fler parkeringar i samma mjuka, ombonade skogskänsla. 

Ovan: Hur platsen ser ut idag.
Nedan: illustration av projektet.Lejonströmsskolan
Utemiljö F-9

2013 - 2018 / Collage Arkitekter

Gymnasieskolan Kaplan blev till grundskola.
När den är helt klar kommer den att vara en mötesplats för årskurs F-9 grundskola, grundsärskola, hörselverksamhet och fritidshem.

Det har varit en lång resa från start till mål, hela ytan är ännu inte färdigställd men under 2018 förväntas det mesta av utemiljön vara i bruk. och resultatet blir fint!

Skolgården är indelad i sektioner och zoner, men utan hinder så att alla barn ska kunna ta del av den och leka tillsammans. Allt från kullar, gungor, sandlek, sitt/häng ytor till spelplaner, bollplank och banor för cykel och rullstol.
Ett givande och lärorikt projekt på många sätt fyllt med goda samarbeten.

Uppdaterade fotografier tillkommer under sommaren 2020