︎
                  
                                     
                                        

BJÖRNFABRIKEN

Illustrationer Musikaliska

2018 / Björnfabriken

Uppdragsgivare föreningen Skellefteå Musikaliska. Tanken bakom illustrationerna är att visa hur lokalerna på Nordanå skulle kunna nyttjas, av vem och för vem. Ett härligt initiativ där musik är i fokus, för alla.
Nedan visas ett urval av illustrationer. 


“Föreningen Skellefteå Musikaliskas vision är att skapa en ny mötesplats för musikhistoria och framtidsdrömmar, för en mångfald av människor och musik.”
Kika gärna in på föreningens facebooksida
>Skellefteå Musikaliska< för mer information & kontakt.


Lejonströmsskolan 
F-9 skyltprogram

2013 - 2018 / Collage Arkitekter

Gymnasieskolan Kaplan blev till grundskola.
När den är helt klar kommer den att vara en mötesplats för årskurs F-9 grundskola, grundsärskola, hörselverksamhet och fritidshem.

Skyltprogrammet är till för att förenkla elever, föräldrar och andra som vistas på skolan att hitta enkelt i skolans lokaler, både ute som inne.


Skyltprogram Malå kommun

Informationsprincip / Skyltsystem

2016 / Collage Arkitekter

Collage Arkitekter fick förfrågan från Malå kommun att hjälpa till och utveckla deras skyltsystem - allt från riktningsmarkeringar och fasadskyltar till informationstavlor och hänvisningsskyltar.  
Med utgångspunkt i en redan framtagen grafisk profil lades det till en sektion för kommunikation och tillgänglighetsanpassning. Med färger, typsnitt och storlekar utifrån en tillgänglighetsaspekt och att knyta samman Malå som varumärke - vara igenkännande, tillgängligt och tydligt.

Nu hoppas jag att det kommer vara tydligt och ännu mer roligt att hitta sin väg i Malå.Visionsskiss över området Falkträsket 

2018 / Björnfabriken

Uppdragsgivare Helikopter Brand Design för Skellefteå Kommun. 


“Den nya delen av bostadsområdet Falkträsket blir ett grönt område, där mycket av den ursprungliga vegetationen kommer att bevaras ..
Bebyggelsen blir varierad. På vissa tomter blir det dessutom möjligt att bygga flerbostadshus, radhus, parhus eller särskilt boende. Även tomt för förskola eller äldreboende ingår i planen.”
Skellefteå kommun ansvarar för tomtförsäljningen.
Tidigast 2020 finns tomter till försäljning.
Text hämtad från Skellefteå Kommuns informationssida om projektet, som du hittar i sin helhet här. 

Inte bara en målarbok

Text och illustration
Utställning och Boksläpp 2017

En målarbok med lokal anknytning och väldigt mycket kreativitet. Mer information här.
Arkitekter Utan Gränser, Sverige
Pro-Bono gruppen, Stockholm

2015

Något som nog alltid kommer att ligga mig varmt om hjärtat är arbete för allas rätt till tak över huvudet. Det här var ett initiativ för att skapa förståelse, öppna för debatt och att skapa lösningar - stora som små.
En idétävling som var öppen för alla, vann gjorde Malin Persson, Arkitekt med sitt förslag “KIL 001”
Mer information finns här.

Arja-Varja

Illustration barnbok, boksläpp November 2018

“Vet du vem Vera är? Hon som är så duktig i skolan och alltid kan läxan. Hon som aldrig glömmer sina böcker eller gymnastikkläder. Vera är alltid snäll mot de andra och tycker att alla ska få vara med. Hon du vet, Vera.”

Ett tjugotal illustrationer till text skriven av Ann-Marie Wikander. Utgiven av Ord&Visor förlag, Skellefteå.Finns att köpa på ord&visor förlag och Akademibokhandeln i Skellefteå.