Mark

ALHEMS KYRKA

URNGRAVSOMRÅDE
ETAPP ETT FÄRDIGSTÄLLT 2016

Ambitionen med förslaget var (och är) att bibehålla de naturliga värden som finns runt om på kyrkogården, med naturstigar och rik skogskaraktär, samt att tillföra området samhörighet, eftertänksamhet och rekreation - för alla som önskar uppleva platsen.

En sån här yta tar lite mer tid på sig innan den växer till sig ordentligt och faller in i rätt karaktär, med det sagt blev första etappen av området invigt under 2016 och är väl värt ett besök.
Nu pågår även etapp två och tre, som sträcker sig ovanför. Här tillkommer fler gravplatser och fler parkeringar i samma mjuka, ombonade skogskänsla.Ovan: Hur etapp 1 ser ut idag.
Nedan: illustration av projektet.


Fotografi över påbörjan av markförberedelse för etapp 2.