Mark

NEW BOLIDEN

OMBYGGNATION ENTRÉ, FÄRDIGSTÄLLT 2020

Tanken med projeket var att skapa en mer inbjudande entré än tidigare. Funktionell för alla men även enkel att underhålla, både ur snösynpunkt och plantering. 
Betong, rostfritt stål och grus för att knyta ann till den nyligen renoverade fasaden med sina stiligt stålgrå element. Vi mjukade upp det hela med gräsperenner och mjuka marktäckare, sittplatser med New Bolidens huvudkulörer samt större, ljusa, stenkrukor för säsongsplantering.

Stenbumlingar var för mig en självklarhet för New Bolidens entré, en vacker och talande detalj.    Fotografierna är tagna när planteringen var nyetablerad. Uppdaterade fotografier kommer vid senare tillfälle.