Mark

NILASKOLANUtemiljö skolgård och förskolegård.
För skolgården blev det ett helhetskoncept med fokus på uppfräschning av befintliga ytor och tillägg av mer belysning.
Förskolegården hade problem med vattenavrinningen, då stora mängder vatten blev stående precis utanför entréerna, så här tog vi och gjorde om helt och hållet. Turligt nog kunde vi bevara den lilla träddunge som finns i förskolegårdens södra hörn.  

Nedan syns snabba skisser för tänket.


Fotografier från platsbesök, markberedning och förberedelse för den nya förskolegården.

 
Fotografier på gården, just nylagd.