Mark

PRISMAN


Prisman, mobil konstpaviljong. Illustration & fotomontage ovan.
Kommer vara i bruk under  2023, text nedan från pressrelease maj 2021.fr. vänster: Marlene Josefsson, Veronica Olofsson, Madelaine Sillfors, Shirly Holmberg
Foto: Krister Hägglund


I det mobila konstrummet Prisman kommer det vara fokus på konstutställningar och konstpedagogisk verksamhet. MANs mål är att utställningarna ska växa fram i relation till platsen tillsammans med kulturaktörer och företag i värdkommunen. Prismans unika arkitektur med stora glaspartier gör att besökaren kan uppleva konsten under dygnets alla timmar.

Vi vill göra konsten tillgänglig för fler. Genom att konstrummet kan förflyttas geografiskt kan vi verka i hela regionen, och erbjuda konstupplevelser som idag saknas, berättar Madelaine Sillfors – tidigare curator på MAN.

Gunilla Samberg, ordförande för Konstnärernas riksorganisation (KRO) i Västerbotten ser Prisman som en unik möjlighet.
Det är ovärderligt att samtidskonstens språk och ärenden kan nå medborgarna i länet på det här sättet. Varje utställningslokal är särpräglad på sitt sätt. Att det här konstrummet är mobilt och rör sig i andra miljöer och med en ny publik skapar tillfälle att göra konst som man kanske inte hade gjort i andra sammanhang. Och inte minst tillåter det att konstnärerna får fler visningsmöjligheter.

Hållbarhet är ett återkommande tema i MANs verksamhet och det finns en ambition att till så stora delar som möjligt bygga Prisman av lokala material, och framförallt spillvirke. Det är arkitekten Shirly Holmberg från Björnfabriken som ritat Prisman och med Västerbotten som inspiration landade hon i en design som för tankarna till vatten och berg. Hennes vision för Prisman är att det ska bli en reflektion av omvärlden och att betraktaren ska kunna spegla sig själv i konstrummet.

Det har varit ett samarbete hela vägen. Det har varit viktigt att MANs värdegrund finns med i designen. Jag har inspirerats av Västerbottens landskap och landat i en skala som representerar vatten och berg. I vattnet finns en föränderlighet och i en stilla källa kan du spegla dig och din omvärld. Berget representerat kontrasten – det till synes konstanta. Den reflektionen är något som jag tycker MAN står för.

Förhoppningarna för Prisman är att den ska bli en attraktion i sig, ett besöksmål och bidra till en ökad gestaltad livsmiljö på den plats Prisman befinner sig på. Den kommer stå centralt i en eller två värdkommuner per år och flyttas med hjälp av lastbil. Projektet möjliggörs med stöd av Boverket.