MarkTJAMBONybyggnad av 8-avdelnings förskola i Malå, där Björnfabriken står bakom hela utemiljön.
Fotografier av resultatet dyker upp under senare delen av 2021.

Kortfattat i ord tanken bakom skissen:
Gemenskap. Zon-indelning för trygghet och tydlighet. Ge utrymme för fantasi + pedagogik i naturlek genom alla årstider.
Det ska finnas ytor som främjar gemenskap och att leka tillsammans, men även platser som ger utrymmet att få vara ensam.

Bevara de naturvärden som finns! (och lägga till de naturvärden som fattas.) Skapa busiga men trygga rum med hjälp av lättskötta buskar/perenner. Bärbuskar och träd som förändras med årstid ger en extra dimension till den gröna.
Man kommer långt med stora tillsågade trädstammar eller stenar. Rep, vattenlek och sand. Även något som främjar både vuxna och barn till en mer kreativ och fantasifylld lek. 
 
Nedan syns illustrerade ritningar av gården, zoner & även belysning.


Mark